Tất cả sản phẩm

Bò viên

35,500đ/100gr 

Xúc Xích Toulouse

32,900đ/100gr 

Xúc xích Anh

32,900đ/100gr 

Thịt bò úc xay

29,900đ/100gr 

Cánh gà Mỹ

12,900đ/100gr 

Xúc xích ý

32,900đ/100gr