Thịt bò

Thăn bò Kimberley

32,900đ/100gr 

Sườn bò Úc

59,900đ/100gr 

Bò viên

35,500đ/100gr 

Thịt bò úc xay

29,900đ/100gr