Thịt & Gia cầm

Bò viên

36,800đ/100gr 

Cánh gà Mỹ

12,900đ/100gr 

Sườn bò Úc

59,900đ/100gr